Hyvinkään Ryhdin 2020 vuosikokous

Tervetuloa kaikki Ryhdin jäsenet sääntömääräiseen vuosikokoukseen
Paikka: Kauppakeskus Willa, Hämeenkatu 9 tai Torikatu 7, Hyvinkää, Kimppakonttori, Yälätasanne.
Aika: su 9.2.2020 klo 13.00
Esityslista:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 9. valitaan hallitus sääntöjen 8 §:n mukaan
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa
 11. yhdistyksen pankkitilin (FI62 5062 0320 1741 58 ) käyttöoikeudet uusille toimijoille
Tilinpäätöstiedot toimintakertomuksineen ovat nähtävissä kokouspaikalla.
Myös alkuvuodesta liittyneet uudet jäsenet ovat puhe- ja äänioikeutettuja vuosikokouksessa.
Hyvinkään Ryhti ry:n hallitus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close