Vuosikokouskutsu 2021

Hyvinkään Ryhti ry                                  

KOKOUSKUTSU

20.2.2021

Sääntömääräinen vuosikokous

Paikka: Kokouksen varsinainen kokouspaikka on Arkikulta kulttuurikahvila, Koulukatu 8, 05800 Hyvinkää. Kokoukseen pääsee osallistumaan etänä Teams- kokouskutsun kautta. Kokoukseen osallistujien toivotaankin osallistuvan etänä. Näin varmistamme kokoukseen osallistuvien terveyden ja turvallisuuden sekä varmistamme samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Seuran hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. 

Osallistujia pyydetään lähettämään ennakkoilmoittautuminen 8.3.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen marko.suomi@iki.fi. Viestiin tulee kirjoittaa mihin sähköpostiosoitteeseen haluat Teams- kokouskutsulinkin lähetettävän. Linkki lähetetään sinulle 9.3.2021, josta klikkaamalla pääset osallistumaan kokoukseen.

Aika: 10.3.2021 klo 19.30

Esityslista:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi  ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

9. valitaan hallitus sääntöjen 9 §:n mukaan

10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hyvinkään Ryhti ry:n hallitus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close